BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Vėtytų mėtytų kampelis

Theodore S. Thurston Vertimas iš anglų kalbos.

Lietuvių kalba, kokia sena ji bebūtų, pasižymi nuostabia struktūra, tobulesne už sanskritą ir graikų kalbą, žodingesnė negu lotynų kalba ir nepalyginamai įmantresnė, negu bet kuri iš paminėtų trijų.  Ir vis dėlto lietuvių kalba turi su visomis trimis kalbomis didesnį giminingumą, negu kad gamta būtų būtų galėjusi sukurti, ne tik veiksmažodžių šaknyse, bet ir taip pat ir gramatinės struktūros formose bei žodžių morfologinėj konstrukcijoj.  Toks aiškus giminingumas, kad bet koks filologas gali matyti labai aiškiai, kad sanskritas, graikų ir lotyno kalbos turėjo išssivystyti  iš bendro šaltinio - lietuvių kalbos.  Dėl panašios priežasties galima daryti prielaidą, kad heruliai, rugiai, gotai, senprūsiai, latviai ir jų kalbos buvo tos pačios kilmės, nes jie buvo senovės lietuviai. Mokslininkai yra pripažinę lietuvius primityvios arijų kultūros ir civilizacijos atstovais. Įžymūs filologai sutinka, kad lietuvių kalba yra ne tik seniausia kalba pasaulyje šiandien, bet ir arijų pripažinta kaip jų kalbų šaltinis prieš pastebint sanskrito evoliuciją.  Lietuvių kalbos senumas ir jos gramatinė struktūra priskiria ją tam pačiam laikotarpiui kaip ir seniausias sanskritas - 2000m. pr.m.e. arba dar anksčiau.

Lietuvių kalba yra arijų prokalbė ir žymiems kalbininkams buvo žinoma, kad ji buvo šnekamoji - nerašytinė kalba, vartojama Europoje daugelį šimtmečių.  Tačiau naujausi lingvistiniai tyrinėjimai aiškiai įrodo,  kad lietuvių kalba buvo rašoma netgi prieš krikščionybės erą,  nors kaip seniai prieš krikščionybės erą  yra sunku nustatyti. Bet remiantis ligvistiniais įrodymais ir senoviniais raštais Indijoj ir Persijoj, galima manyti, kad lietuvių kalba buvo rašoma net 1000 metų prieš Kristaus gimimą.

Turtingiausias lietuvių kultūros paveldas yra jų kalba, kuri yra vienas iš didžiausių žmonijos pasiekimų.  Ji pralenkia visas kitas Europos kalbas savo antikiškumu, garsų grynumu ir savo nuostabia gramatine struktūra.  Galima aiškiai matyti aukščiausiai išvystytos gramatikos ir iš natūralių ir gražių jų kalbos garsų, kad lietuviai iš tiesų turėjo kūrybingumo genijų labai ankstyvoje mūsų civilizacijos eroje. Lietuvių kalbos balsių sistema yra labiausiai antikinė savo stiliumi.  Ji yra senesnė, negu sanskritas, latvių, graikų ir lotynų kalbos čia išdėstyta tvarka.

Lingvistinės paleontologijos duomenimis yra tiesa, kad iš visų kalbų tik lietuvių kalba išlaikė primityviosios arijų šnekamosios kalbos grynumą nuo to tolimo antikinio laikotarpio iki šių dienų. Daugelis antikinių kalbų seniai išnyko iš žmonijos istorijos, tačiau lietuvių kalba yra kaip antikinis balto marmuro paminklas, kuris tebestovi  neapneštas laiko dulkėmis po daugelio šimtmečių ilgaamžės žmonijos istorijos.

Lietuvių kalbos morfologija aiškiai mums atskleidžia daug neišaiškintų senovės civilizacijos istorinių paslapčių, žymiai išplečia lingvistikos mokslo horizontus ir praplečia žmonijos žinias apie jos dar neatskleistą praeitį.  Atradimas lietuvių kalbos stebėtino panašumo su avesta (senąja persų kalba) ir su sanskritu akivaizdžiai atvėrė naujus horizontus lingvistikos mokslo srityje, remiantis lyginamosios morfologijos išvadomis.  Dar daugiau, lietuvių kalbos morfologija įtikinamai įrodo, kad valdančioji klasė arva senovės hititų ( Hittite-Gititis) valdovai turėjo pavardes, panašias į lietuvių.  Žymus anglų mokslininkas Robert G. Latham buvo absoliučiai teisus, kai jis pareiškė: “Pačioje kalboje glūdi daugiau, negu bet kuriuose jos kūriniuose…”      Šiandien pasaulis būtų daug turtingesnis kultūros atžvilgiu, jei Lietuva būtų nepriklausoma, kadangi lietuvių tauta atstovauja ne tik arijų prokalbės civilizacijai ir kultūrai, bet taip pat turi didžiausią brangenybę pasaulyje - savo senovinę gražią kalbą.

Lietuvių kalba išaukštinta dėl jos antikiškumo bei grožio ir dėl jos didelės reikšmės lyginamosios filologijos mokslui ne tik žinomų kalbininkų, bet ir didžiausio iš visų filosofų – Imanuelio Kanto. Sekančios fragmentinės citatos iš garsių kalbotyros mokslininkų darbų parodys lietuvių kalbos vertingumą ir svarbą pasaulio kultūrai. Benjamin W. Dwight savo knygoje Modernioji filologija (Modern Philology) labai stipriai pabrėžia didžiulę lietuvių kalbos reikšmę kalbotyros mokslui.  Jis taip sako apie lietuvių kalbą:  “Iš visų Europos kalbų lietuvių kalba turi didžiausią skaičių maloninių ir mažybinių žodžių, daugiau, negu ispanų ar italų kalbos, netgi rusų, ir jie gali būti dauginami be galo, pridedant juos prie veiksmažodžių ir prieveiksmių, lygiai kaip prie būdvardžių ir daiktavardžių.  Jeigu tautos vertė, imant visą žmoniją, būtų matuojama kalbos grožiu, tai lietuvių tauta  turėtų užimti  pirmą vietą Europos tautų tarpe”.

Įžymus anglų lingvistas Isaac Taylor savo knygoje Arijų kilmė (The Origins of the Aryans) pareiškia labai įdomų ir svarbų komentarą apie lietuvių kalbą.  Jis teigia, kad arijų civilizacija turėjo būti lietuvių gyvenamose vietose.  Jis komentuoja taip: “Galima spėlioti, kad, jeigu turėtume lietuvių literatūros iš to laikotarpio, kaip seniausia indų literatūra, galėtume su didesniu tikrumu teigti, kad arijų kalbos lopšys turėjo būti lietuvių apgyventoje teritorijoje”.

Anot žinomo anglų mokslininko Robert G. Latham, lietuvių kalba turi daugiau giminingumo su sanskrito kalba, negu bet kokia kita, gyva ar mirusia, kalba pasaulyje. Savo knygoje Aprašomi etnoligija (Descriptive Ethology) jis taip išsireiškia apie lietuvių kalbą: “Be abejonės sanskrito giminingumas su lietuvių kalba yra didesnis, negu bet kokia kita kalba šioje Žemėje”.

Lietuvių kalbos svarbumą taip pat pripažino naujųjų laikų didžiausias filosofas Immanuel Kant (1724-1804), kuris buvo gimęs Rytprūsiuose (Prussian Lithuania) ir gerai mokėjo lietuvių kalbą.  Savo Lietuvių-vokiečių kalbų žodyno (Lithuanian and German Dictionary) pratarmėje jis rašė, kad lietuvių kalba nusipelno būti valstybės apsaugoma.  Jo komentaras apie lietuvių kalbą turi didelę istorinę reikšmę, nes jis yra autoritetingas ir patikimas. Jis buvo ne tik filosofas, bet ir kalbininkas.   Jis taip komentuoja apie lietuvių kalbą:  “Iš tikrųjų, jokia kita pasaulio kalba nėra gavusi tiek aukštų pagyrimų kaip lietuvių kalba.  Lietuvių tautai buvo priskirta didelė garbė už sukūrimą, detalių išdailinimą ir vartojimą aukščiausiai išvystos žmogiškos kalbos su savita gražia ir aiškia fonologija. Be to, pagal lyginamąją kalbotyrą, lietuvių kalba yra labiausiai kvalifikuota atstovauti pirmykštei arijų civilizacijai ir kultūrai”.

The New York Times

LITHUANIAN LANGUAGE

By Theodore S. Thurston

Rodyk draugams

Pirmasis birželio sekmadienis paskelbtas Tėvo diena. Šią dieną oficialiai pirmiausiai pradėjo švęsti JAV, kur tėvo diena švenčiama panašiai kaip ir motinos diena. Kaip žinia, vyrai nemėgsta viešai rodomų sentimentų, tačiau, kaip ir visi, labai mėgsta dovanas. Rimtas ir linksmas, - svarbu parodytas dėmesys, kuris, ką čia slėpti, - visad sušildo širdį.

Besvarstydama, kuo čia nudžiuginus savo tėtį, kilo įvairiausių idėjų, kurios kažkam gal bus naudingos.

Puodelis su mėgstamiausiais tėčio posakiais (pamenate? “Pinigai ant medžių neauga“, “Kiaušinis neluptas? Mesk per tvorą“, “Aš tave auklėsiu ir kai būsi penkiasdešimties“, “Nes AŠ taip pasakiau” ir panašūs smagūs tėvizmai gali kas rytą linksmai nuteikti dienai.

Chalatas su išsiuvinėtais tėčio inicialais. Toks būtų vienintelis ir nepakartojamas :-) O jei dar rankšluostį pridėti…. Irgi su monograma


Taurė “geriausiam tėčiui”. Gan paprasta gauti ir galima sugalvoti smagią įteikimo ceremoniją su sveikinimo kalba už ką įteikiamas apdovanojimas. Puikiai tiktų paskui pasistatyti ant lentynos ar net darbo stalo - šalia šeimyninių nuotraukų (kas mėgsta).

Rankų darbo rėmelis nuotraukai - beribės erdvės fantazijai, medžiagoms, puošybai, ir vėlgi - vienibtelis ir nepakartojamas darbelis, sušildytas rankų šiluma. Plius - kuo daugiau pastangų, įdėto darbo, tuo rankdarbis vertingesnis - juk kas šiame beprotiškai skubančiame pasaulyje yra brangiau už dovanotą savo laiką…

Paveikslas - nuotraukų-linksmų gyvenimo momentų koliažas. Seni albumai itin retai vartimi, o ir laiko tam reikia, o kai albumo turinys tampa smagiu koliažu, pasigrožėti ir pasinerti į prisiminimus galima nuolat.

Knyga su  Jūsų tėčio gyvenimo momentais (tokias dabar jau galima išleisti ir 1 egz. tiražu). Dauguma dabar jau turime fotoaparatus, galinčius fotografuoti itin kokybiškai, tad surinkti iš tokių nuotraukų gražų, išskirtinį albumą - įveikiamas darbas. Tokia knyga tikrai bus garbingiausioje vietoje ir taps pasididžiavimo objektu ir taps relikvija ateinančioms kartoms.

Drožinėta iškaba virš garažo durų ar kitos tėčio priebėgos. Jei jau tai ir taip jo teritorija, kodėl patraukliai nepažymėjus? Nereikia pirkti, paprastesnis variantas lengvai padaromas savarankiškai, na, o mėgėjai drožinėti gali turėti smagaus užsiėmimo kol pagamins puošnią originalią iškabą.

Graviruotas peilis žvejybai ar medžioklei - tokie daikteliai paprastai itin vertinami, bet dažniausiai jiems labai gaila pinigų. Juk visad atsiranda svarbesnių išlaidų…


Bilietai į mėgstamos grupės koncertą. Kas tai bebūtų - klasika, komedija teatre ar jaunystės laikų rokeriai - vis vien tai puiki proga pasižmonėti ir gauti daug gerų įspūdžių.

Graviruotas žiebtuvėlis. Metaliniai žiebtuvėliai ilgaamžiai ir neužpučiami vėjo. Dėl šių priežasčių Zippo itin mėgsta karininkai, žvejai ir romantikai.

Kuponas į žvejybos parduotuvę - mėgstantiems žvejoti tai bus gera proga pasidomėti naujienomis ir įsigyti tai, kamk gal pagailėtų pinigų. Nors laikoma, kad kuponas - viena banaliausių dovanų, tačiau niekas geriau už išmanantį faną neparinks ko jam reikia iš tiesų. Tad nepirkime ko nereikia ir nemėtykime pinigų veltui:-)


Hamakas - nusotabiam poilsiui po sunkios darbo savaitės.


Pypkė - jei jau rūko, tada geriau vyšnių, o ne kokį Bond tabaką…


Ženkliukas


Medinis dekupažinis laikrodis


Marškinėliai (labai tinka kartu su puodeliu)


Kosmetikos rinkinys (ne ne, ne putos po skutimosi, o prabangus rinkinys - juk ir brandžią vyrų odą reikia palepinti - jie patys to niekada nepadarys)

Prijuostė mėgstančiam virtuvėje sukinėtis tėčiui

Kaklaraištis - banalu, bet gal kolekcionuoja

Na, o jei nekolekcionuoja, arba jau nekolekcionuoja, senus kaklaraiščius galima panaudoti mėgstamo krėslo atnaujinimui

Gertuvė pravers daug lauke būnančiam tėčiui

Mini “tėtis” - lėlė

Įrankių dėžė

Dėžutė smulkmenoms (rankų darbo)

Tėčiui baikeriui

Norinčiam sportuoti - abonementas į sporto klubą

Galvosūkį? Skėtį? Svarbiausia, nepamiršti šios dienos :-)

Pasidalinkite savo idėjomis ir Jūs.

Publikuoti galima tik su autorės sutikimu.

Rodyk draugams

Antresolės

vetytaametyta ● 2009-08-03

Nepagražinant tiesos, galima teigti, kad pastaruoju metu antresolių konstrukcijos išgyvena atgimimą. Anksčiau jų užduotis buvo padidinti naudingąjį patalpos plotą; dabar jos ir prisideda prie planavimo sprendimų išraiškingumo. 

Antresolė-miegamasis 

Šiuolaikiniuose būstuose antresolė-miegamasis gana populiarus sprendimas. Viršuje miegoti jaukiau ir šilčiau (žinoma, su sąlyga, kad bus užtikrintas pakankamas vėdinimas). Tiesa, kad patogiai jaustumėtės, ir antresolių viršuje, ir po jomis, reikia atsižvelgti į vienos ir kitos erdvės aukštį bei savo ūgį. Projektuoti ir statyti antresoles, žinoma, patogiau patalpose, kurių lubų aukštis viršija 3,5 m, tačiau ir žemesnių lubų savininkams nereikia nusiminti. Juk įrengus po antresole naują miegamąją vietą ar pastačius stalą su kompiuteriu, visą likusį aukštį galima drąsiai paskirti viršutiniam guoliui. Atstumas nuo antresolių iki lubų šiuo atveju gali būti viso labo 1 m. Tokia konstrukcija ypač patogi vaikams. Kartais antresolė net atrodo kaip gultas miegamajame traukinio vagone, kur galima sėdėti ir gulėti, bet atsistoti nepavyks.

Dažnai senos statybos (vadinamuose istoriniuose) butuose, kurių lubų aukštis siekia 4 - 5 m, kyla noras įsirengti antresoles. Tačiau šiuo atveju reikia atsižvelgti į susilpnėjusią nuo laiko pertvaros laikomąją galią; - tokiuose namuose jos paprastai būna medinės.

Miegamąjį-antresolę patogiausia įrengti vasarnamio mansardos aukštyje. Toje vietoje, kur yra įėjimas, suprantama,  antresolės aukštis negali būti mažesnis už žmogaus ūgį. Mansardos lubos gali žemėti į tą pusę, kur įrengta miegamoji vieta, kitaip tariant, kur nėra būtinybės išsitiesti visu ūgiu.

Drabužinė-sofa-stelažas

Gana dažnai antresolė statoma kaip daugiafunkcinė konstrukcija, t.y., iš karto planuojama, kad atskiros jos dalys turės skirtingą paskirtį. Pavyzdžiui, tam tikra sudėtinga, bet kartu ir labai patogi, konstrukcija viršuje gali būti guoliu, dar aukščiau lagaminų saugykla, iš vienos pusės - bibliotekos stelažu. Kitoje pusėje esančios durys veda gilyn į antresolę, kur nuo pašalinių slepiasi drabužinė arba skalbykla ir lyginimo lenta. Jeigu pasirinkote kombinuotą antresolę, turėkite omenyje, kad be patvarumo bei visų mazgų apgalvojimo, taip pat labai svarbi yra architektūrinė išvaizda. Tokia konstrukcija ypač reikalauja formos vientisumo, harmoningumo ir proporcijų suderinimo, nekalbant apie estetiką ir apdailos kokybę.

„Pakylėtas” darbas

 Ko gero, antresolėse įrengtą kabinetą galima pamatyti ne rečiau nei miegamąjį kambarį. Iš tiesų, argi pakilti „pas save į viršų” ir ten susikaupus ramiai padirbėti nėra malonumas? Suprantama, kabinete reikalinga biblioteka. Vadinasi, svarbu iš anksto pagalvoti apie visos konstrukcijos patvarumą, nes jai teks išlaikyti (su atsarga) ne tik žmogaus ir baldų svorį, bet taip pat daugybę knygų, tad ir laikančiosios konstrukcijos (sienos, atramos), ir perdangos turi būti tam pritaikyti. Be to, reikėtų patikrinti perdangos betoninių plokščių arba grindų sijų, ant kurių statomos atramos arba antresolių lygio atraminės sienos, tvirtumą. Tiesiog ant grindų, tarp apatinės perdangos sijų, statyti antro aukšto atramų negalima, net jei grindys padengtos dvigubu lentų sluoksniu.

Kadangi tokia antresolė paprastai būna nepereinama patalpa, tai reiškia, kad trūksta geros natūralios ventiliacijos, todėl reikia pasirūpinti oro apykaita šiame palėpės kambaryje. Jei negalite įsirengti kondicionieriaus, tiks ventiliatorius, jei ne ventiliatorius, tai vėdinimo anga arba langelis; įrengimas vis tiek būtinas.

Geras antresolių erdvės apšvietimas - tai vienas iš požymių, rodančių, kad patalpa tinkama kabinetui - bibliotekai įkurti. Sveikintini visokių rūšių langai: ir mansardiniai langai, ir stoglangiai arba tiesiog aukštas langas sienoje, priešais antresolę. Kitu atveju galima įrengti elektrinių šviestuvų sistemą. (Mediniuose namuose laidai turi būti nepaslėpti.) Bet kuriuo atveju, šioje vietoje vis tiek reikės dirbtinės šviesos šaltinių komplekto, nes dirbama dažniausiai vakarais arba netgi naktimis: vienur miegama, kitur - šalin vejamas snaudulys…

Laiptai

Norint mediniame užmiesčio name įrengti tvirtą antresolę su laiptais, perdangas reikia sutvirtinti papildomomis sijomis arbas sumontuoti atraminę konstrukciją, paskirstančią visą apkrovą dideliame plote. Jeigu perdangos iš betono, būtina vengti didelių taškinių apkrovų.

Pirmenybę reikėtų teikti stacionariems laiptams į antresolę, o ne sudedamiems „transformeriams”, kurie paprastai naudojami lipti į palėpes. Mobilių trapo tipo kopėtėlių laiptai paprastai labai statūs, nelabai patogūs ir anaiptol nėra saugūs. Tai lengva paaiškinti: juk jie buvo kuriami naudotis tik retkarčiais. Taigi, jeigu tenka ne po vieną kartą per parą minėtais laiptais užlipti ir nulipti, laiptai turi būti patikimi. Tiesa, pasitaiko išimčių. Pavyzdžiui, kai šeimininkas turi įprotį pakilęs sudedamais laipteliais į savo uždarą antresolę (kabinetą), juos pakelti, tokiu būdu atsiribodamas bei užsisklęsdamas nuo namiškių, kurie jo negali sutrukdyti…

Dažnai, vietos taupymo sumetimais, stacionarūs antresolės laiptai priglaudžiami prie sienos ir tvirtinami tiesiai prie jos.

Neretai ir laiptų galai įmontuojami į sieną. Tokiu atveju siena turi būti tvirta, pastatyta iš plytų, betono arba ne plonesnių kaip 25 cm tašų. Laiptų negalima tvirtinti prie plonų kambario pertvarų. Bet kokios rūšies laiptai turi išlaikyti 150 kg apkrovą.

283-b_monostringer

Antresolė-tiltas-galerija

Nuosavuose namuose ir kotedžuose antresolinė konstrukcija nepakeičiama, jei ji naudojama kaip antrojo aukšto kambarių prieiga. Į tokią galeriją pakylama laiptais, į ją taip pat išeina viršutinių kambarių durys. Antresolė puikiai gali atlikti tilto, jungiančio pirmojo aukšto kambarius, funkciją, t.y., tarnauti kaip apėjimo galerija. Ja, pavyzdžiui, galima pereiti iš vieno apatinio kambario į kitą, tačiau ne per kambarius ar šalia jų, bet virš jų.

Stacianarūs laiptai į antresolę

Po tokiomis antresolėmis ir tarp jų atramų įrengiamos pačios įvairiausios paskirties patalpos: spintelės, virtuvė, vonios kambarys ar net garažas. O pačioje galerijoje, jei tik leidžia plotis, dažnai statomos sofos, stelažai ar foteliai. Ši konstrukcija panaši į vidinį balkoną, pavyzdžiui, virš svetainės, ir gali būti savotišku svetainės tęsiniu. Panašios zonos paprastai gerai apšviečiamos. Išnaudojant šviesos gausą, nuo senų senovės iki mūsų dienų tokią pereinamą ir dažnai gan ilgą galeriją įprasta puošti paveikslais. Būtent iš tokio galerijos panaudojimo kilo paveikslų galerijos pavadinimas.

Rodyk draugams

Spalvos žmones veikia individualiai. Kai kurias mėgstame, kai kurių - ne. Parinkti spalvas - vienas iš pagrindinių buto interjero darbų, kurį gali atlikti radiostezininkai.

Tinkamai išdažius cechų ir biurų patalpas, galima padidinti darbo našumą. Šviesos terapija efektyviai taikoma medicinoje. Ypač svarbu taisyklingai parinkti reklamos spalvas. Firmos ženklas turi būti harmoningų spalvų, gerai parinktas ir suderintas su reklamos forma bei turiniu. Deramai tai padarius, gerokai padidės informacijos poveikis. Kaip pavyzdžius galime pateikti “Mc’Donalds”, “Pepsi” ir kitų žymiausių pasaulio firmų reklamas.

Spalvos turi neginčijamos įtakos patalpoms. Jų parinkimas priklauso nuo patalpų paskirties, apšvietimo, dydžio, kaip pasaulio šalių atžvilgiu sustatyti baldai ar įrengtos pačios patalpos.

Rytuose neplėtojama mokslinė spalvų teorija, nėra meistrų, kurie specializuotųsi parinkdami spalvas, bet ten spalva tapo svarbiausiu žmogaus ir visatos ryšio aspektu, todėl tam Rytų šalyse skiriama daug daugiau dėmesio. Ten jau prieš tūkstančius metų buvo sudarytos spalvų ir jų derinių, jų poveikio žmonėms priklausomai nuo gimimo datos ir charakterio bruožų lentelės. Šiuo metu jomis vis plačiau naudojamasi ir Vakarų pasaulyje.

Senovės Rytuose buvo paisoma teorijos, iš dalies paaiškinančios iki šiol neatskleistą šviesos poveikį žmogui. Pagal ją, visas mūsų gyvenimas ir likimas priklauso nuo mus supančios gamtos ir visatos. Energetinė jėga, siejanti mus su spalvomis, buvo vadinama gyvybine energija Či.

Spalvos stimuliuoja ir slegia, harmonizuoja ir balansuoja mūsų gyvenimą. Nors sunku tikėti, bet įrodyta, kad spalvos daro įtaką mūsų savijautai, pasaulėjautai ir net likimui. Jomis sugebame vizualiai padidinti buto ar namo erdvę. Kai mūsų drabužių spalvos dera prie supančios aplinkos, kambarių apipavidalinimo, jaučiamės gerai, jei ne - nemaloniai. Spalvos, veikdamos mūsų emocijas, drauge ir sveikatą, dažnai lemia ir mūsų poelgius. Didesnę laiko dalį praleidžiame darbe, todėl darbovietės interjero spalvos mums daro didesnę įtaką nei eksterjero ar mūsų drabužių spalvos.

Net statinius dažant reikia derinti prie aplinkos ir formų. Mokykloms tinka vienos spalvos, parduotuvėms - kitos, na, o vaistinėms ar biurams - dar kitokios. Minėtus uždavinius tiksliai išsprendžia radiostezija.

Panagrinėkime pagrindinių spalvų simboliką ir panaudojimą.

Raudona spalva sukuria pozityvią energiją. Ji yra pačiame matomų spalvų spektro gale, todėl šią spalvą mes pamatome greičiau už kitas. Bet ši spalva asocijuojasi su prievarta, ardo aplinkos jaukumą. JŽ naudoti patartina: norint sujaudinti (karnavalų fejerverkams), per iškilmingas pastatų atidarymo ceremonijas (juostos), įrengiant perspėjamą signalizaciją (žibintai, vėliavėlės), dėmesiui atkreipti (užrašai).

Raudona interjere

Raudona

Raudona interjere

Raudona interjere

Raudona interjere

Raudona spalva nenaudotina psichiatrijos ligoninėse, religinių kultų patalpose, sporto salių holuose, patalpose, kuriose būna daug žmonių (poilsio kambariuose, kavinėse, restoranuose, diskotekose, liftuose).

Geltona spalva - saulės, gyvybės žemėje spalva. Ji paryškina mūsų aplinkos imlumą. Nedidelė gelsva zona apie mūsų akių tinklainės centrą yra aktyviausia regos zona. Tačiau mūsų tautinėje kultūroje geltona spalva asocijuojasi su negatyviomis emocijomis: geltonoji spauda, geltonsnapis, net žmogaus veidas geltonoje šviesoje atrodo nemaloniai. Geltona spalva naudokimės darbo vietoms apšviesti, šiltai aplinkai sudaryti, dirbdami aktyvų protinį darbą, norėdami sutvirtinti viltis, svajas.

Geltona

Geltonas prieškambaris

Prieškambaris

Geltonos spalvos nenaudokite interjere: voniose, žmonių veidams apšviesti, naktiniuose klubuose, restoranams ir kavinėms, barams apšviesti.

geltonas vonios kambarys

Mėlyna spalva - vandens ir dangaus spalva. Ja naudokimės norėdami pabrėžti savo unikalumą, ketinimų rimtumą, suteikti paslaptingumo elementų (paveiksle, reklamoje). Tai tinkamiausia spalva dvasiniam susikaupimui.

Melsvas miegamasis

Mėlyna spalva nenaudotina visuomeninių pastatų koridoriuose ir eskalatoriuose, visose patalpose, kuriose žmogus maitinasi, šaltose vietose, patalpose, skirtose linksmintis.

Oranžinė - raudonos ir geltonos spalvos mišinys. Charakteristika - abiejų spalvų. Tai nepopuliari interjero spalva. JŽ naudokime: norėdami išsivaduoti iš vienišumo, savyje sustiprinti ištikimybę, mintis ir pokalbius, norėdami labiau priprasti prie esamos gyvenamosios vietos, būti dvasingesni (drabužių spalva).

Oranžinė

Oranžinė svetainė

Geltona-oranžinė 

Geltonos-oranžinės derinys

Oranžinė Oranžinė detalė

Venkime oranžinės spalvos, kai norime susitelkti, kai būtina tapti griežtu vadovu arba lyderiu.

Žalia spalva - augmenijos spalva - patalpų interjere susieja mus su gamta. Mes jaučiamės atgimstantys, nes žalia spalva asocijuojasi su augimu.

Žalia interjere

Žalia interjere

Žalias miegamasis

Žalias miegamasis

Žalsvas vonios kambarys

Vonios kambarys

Žalia spalva patartina: poilsio ir rekreacijos patalpose, auklėjimo ir mokymo įstaigose, kosmetikos salonų patalpose, kai norime nuteikti puikiai jaustis, sustiprinti ryšį su gamta, atkreipti dėmesį į nauja (reklamoje). Žalia spalva nenaudotina įrengiant judančio transporto vidų - vagonuose, autobusuose, liftuose, onkologijos klinikose (augimas jose nepageidautinas).

Balta spalva - nekaltumo, dieviškumo ir gerumo simbolis. Ši spalva nieko neslepia. Pasaulio psichologai pataria ją naudoti dalyvaujant konkursuose, norint užimti kokias nors pareigas. Balta spalva tinkama išreikšti nuoširdumą, gerumą ir nekaltumą (jaunosios apranga), kai norite suteikti aplinkai švaros ir gaivumo, pabrėžti griežtą tikslingumą (baltų marškinių ir tamsaus kostiumo derinys - bankų ir biurų tarnautojų tradicinė apranga).

Baltas šiuolaikinis interjeras

Baltas šiuolaikinis interjeras. Svetainė

Balta virtuvė

Balta virtuvė

Balta virtuvė

Balta virtuvė

baltas vonios kambarys

Baltas vonios kambarys

Baltas interjeras

Baltas interjeras

Baltas interjeras

Balta spalva nenaudotina: šarvojimo patalpose, įstaigų ir ligoninių laukiamuosiuose, vaikų miegamuosiuose, studentų bendrabučiuose, teatrų ir kino teatrų interjeruose, visose patalpose, kuriose susiduria nepažįstami žmonės, šalto klimato zonose.

Juoda spalva - paslapties spalva, kai kuriose situacijose magiškoji juodoji spalva - seksualumo simbolis (ja dabinasi seniausios profesijos moterys Paryžiuje).

Juoda. Miegamasis

Juoda. Miegamasis

Juoda spalva naudotina reiškiant jėgą ir solidarumą, šiltumo jausmą (juoda spalva sugeria visas kitas spalvas), norint suteikti paslapties, intrigos ir ypač pabrėžiant nepriklausomybę.

Juoda virtuvė

Juoda spalva nenaudotina: skaityklose, vaikų kambariuose, gydymo įstaigose, žmonių aptarnavimo įstaigų patalpose, kuriose būtina nuoširdžiai bendrauti.

Violetinė spalva simbolizuoja karališką didingumą, pabrėžia dvasingumą ir susitvardymą. Ji naudotina intelektualiniams, protiniams gabumams, pasitikėjimui savimi stiprinti, reikšti valdingumą.

Violetinė spalva interjere

Violetinė spalva nenaudotina: klubuose, televizijos debatų laidose ir visur, kur susiduria vienodo išsilavinimo ir erudicijos, bet priešingų charakterių žmonės.

***

Minėtos spalvų savybės ir siūlomas jų panaudojimas skirtas tik patalpoms, kuriose būna daug įvairaus amžiaus ir lyties asmenų. Žmonėms spalvų poveikis individualus, jis parenkamas konkrečiai naudojantis radiostezija.

Kaip pavyzdį apie spalvų poveikį žmogaus psichikai galime paimti JAV karinio laivyno mokslinės tiriamosios bazės eksperimentą. Ši bazė po II pasaulinio karo gavo Pentagono užduotį nustatyti, kokia spalva tinkamiausia povandeninio laivo viduje avarinio streso metu. Nustatyta šviesiai oranžinė spalva - ji slopina agresyvumą, ramina. Šis atradimas šiuo metu labai dažnai taikomas JAV jaunų nusikaltėlių kalėjimuose. Nepriklausomai nuo jų agresyvumo lygio po dešimties minučių šviesiai oranžinėje patalpoje jaunieji nusikaltėliai nurimdavo, o dar po pusvalandžio pradėdavo snausti arba užmigdavo. Švelniai oranžinė spalva pasirodė veiksmingesnė už tramdomąją fizinę jėgą.

Reikia pabrėžti ir tai, kad pagal fengšui nė viena atskira spalva nėra nei gera, nei bloga. Bet žmogui ar statinio tipui yra individualios geros ir blogos spalvos bei jų deriniai.

Raudona spalva sukuria pozityvią energiją

Violetinė spalva pabrėžia dvasingumą.

xxx

Jonas JUKONIS, profesionalus radiostezistas

radau:

www.radiostezija.lt

Rodyk draugams

 Tokioje nedidelėje patalpoje, kaip vonia, nebūna nesvarbių smulkmenų. Kiekviena detalė pasakoja apie šeimininką ir jo skonį, vertybes, kam jis teikia pirmenybę. Vonios kambario dizainui įtakos turi ir ypatinga šios patalpos paskirtis, juk tai švarinimosi, atsipalaidavimo vieta ir ji negali būti įrengta, atsižvelgiant tik į sąlygas.
Vonioje turi būti jauku, o jos interjeras turi raminti ir džiuginti akį.

Vonios kambarys dažniausiai nedidelis, čia nėra daug erdvės išsiplėsti architektūrinei fantazijai, todėl labai svarbu, kaip ta erdvė bus išnaudota. Maksimumas patogumo, kai minimumas ploto - uždavinys nepaprastas, bet įveikiamas.

Vonios interjeras priklauso nuo jos gabaritų. Kai vonia yra visai nedidelė, galima pabandyti ją padidinti virtuvės arba koridoriaus sąskaita. Tam būtina specialisto konsultacija, nes sienų griovimas - nekasdienis paprasto mirtingojo darbas. Vizualiai vonios kambarį galima padidinti į plytelių sieną įterpus kelis nedidelius veidrožius.

Kai vonios kambarys mažas, geriau atsisakyti vonios ir įsirengti dušo kabiną. Taip pat vonios patalpą galima padidinti apgalvotai parinkta kriauklės vieta ir forma, pvz., kampine, be įprastos „kojos”.

Jei patalpos erdvė leidžia, galima dušo arba saunos kabiną įrengti neatsisakius vonios. Ko gero geriausias variantas namuose - du  sanitariniai mazgai: didesnis (su vonia) ir mažesnis (tik WC ir kriauklė arba WC, kriauklė ir dušo kabina - tai priklauso nuo šeimos narių skaičiaus ir jų poreikių).

Jeigu jūsų netenkina bendras sanitarinis mazgas, klozetą nuo vonios ar dušo kabinos galima atitverti, pastačius pertvarą arba pastatyti tarp jų lentynėlę.

Ten, kur trūksta vietos įprastos formos voniai, galbūt puikiai tilps vonia kampe

Remontas

Jeigu vamzdynas tvarkingas ir išvedžiotas taip, kaip Jums reikia, remontą pradėti reikėtų nuo grindų.

Nuardoma pasenusi apdaila

Prieš klojant plyteles, pirmiausia teks išlyginti grindis - padengti jas išlyginamuoju mišiniu, po to pakloti hidroizoliacijos sluoksnį ir dar kartą išlyginti. Jei ketinate įrengti šildomas grindis vonioje, darbo ir pastangų teks įdėti daugiau, bet rezultatas džiugins. Jos gali būti šildomos elektra, dujomis ir vandeniu.

Grindų plytelės turi būti storesnės, nei sienų, nes joms teks atlaikyti dideles apkrovas. Jų paviršius neturi būti slidus.

Grindys neretai dengiamos natūraliu arba dirbtiniu akmeniu (granitas, marmuras). Tokios grindys ilgaamžės, bet labai sunkios, todėl jų pagringas turi būti labai tvirtas.  

Sekantis etapas - sienų ir lubų apdaila. Apgalvokite būsimos vonios bendrą stilių, medžiagas, kurias jai panaudosite (metalas, akmuo, stiklas, medis, keramika), ir spalvas, kurios Jūsų vonioje bus vyraujančios.

Pirmas ir svarbiausias reikalavimas vonios apdailos medžiagoms - jos turi gerai „jaustis” kaimynystėje su vandeniu.  Vis dėlto, nuo drėgmės vonioje niekur nedingsi.

Renkantis vonios kambario apdailos medžiagas, pirmenybę reikia teikti higieniškoms, patvarioms ir atsparioms vandens ir agresyvių cheminių medžiagų poveikiui. Tokiomis medžiagomis apdailintą patalpą turi būti nesunku valyti. Visus šiuos reikalavimus atitinka keraminės plytelės. Jos gali būti grindų ir sienų, klasikinio ar modernaus stiliaus, įvairiausių spalvų ir atspalvių, blizgios ir matinės. Paprasčiausia ir lengviausia išklijuoti jomis patalpą nuo grindų iki lubų. Deja, plytelės turi trūkumą - siūles, kuriose kaupiasi purvas ir mikrobai. Šią problemą galima išspręsti naujausių technologijų klijais ir glaistais tarpams.

 Lubų galima nedažyti, pakanka įrengti pakabinamas lubas. Medžiagas joms galima panaudoti įvairias, nustebins nebent veidrodinės lubos (kurios žymiai vizualiai praplečia erdvę ir prideda šviesos). Veidrodžiai gali būti įstatyti ir į sienas, ir į lubas. Luboms geriau tiks aliejiniais dažai arba skysti tapetai.

Pakabinamosios lubos, kurių pagrindas - aliuminio karkasas, tvirtinamas prie lubų. Profiliai gali būti skirtingų pločių ir spalvų. Ilgis lengvai keičiamas pagal patalpos matmenis. Į tokias lubas galima be vargo įmontuoti šviestuvus arba ventiliacijos groteles. Tokia danga gerai atspindi šviesą, lengvai plaunama, atspari drėgmei ir netoksiška. Nesudėtingas ir greitas įrengimas, konstrukcija leidžia pakartoti patalpos kontūrus ir modeliuoti dizaino elementus: nišas, įdubas ir t.t. Tokios lubos patikimai slepia senų lubų trūkumus ir defektus. 

   

Jeigu ant lubų atsirado pelėsio požymių, neskubėkite uždažyti ar kitaip uždengti problemišką vietą, - nepašalinus atsiradimo priežasties, mikrobų kolonija augs toliau. Būtina visiškai nuimti tinką nuo vonios lubų, apdirbti jas specialiomis medžiagomis ir vėl iš naujo nutinkuoti. Laikas nuo laiko visas vonios sienas nuplaukite silpnu dezinfekuojančiu mišiniu ir neužmirškite kampus išvalyti šepetėliu - taip išvengsite tamspių dėmių atsiradimo. Jokiu būdu negalima uždengti ventiliacijos angų, nes vonios kambarys turi būti gerai vėdinamas.

Sienos gražiai atrodys, dengtos ne tik plytelėmis, bet ir marmuru arba mozaika. Mozaika plastiškesnė už plyteles, todėl ja galima apdailinti lenktas sienas.

  

Mozaika

Sienas galima padengti ir plaunamais viniliniais tapetais (juos galima atpažinti pagal žymėjimą trimis bangelėmis; tai reiškia, kad tapetai nedrėksta, atsparūs vandens poveikiui ir lengvai valomi kempine). Klijavimui tapetais būtina kruopščiai išlyginti sieną ir impregnuoti.

Kitas vonios sienų apdailos būdas - mediena. Medinių paviršių gerbėjams patartume lentas impregnuoti,  padengti antiseptiniu mišiniu ir padengti keliais matinio lako sluoksniais, kad nesiveistų plevėsis.

Originaliai ir gražiai atrodys nelygios vonios sienos, padengtos vandeniui atspariais dažais.

Neįprasta ir nebrangiai įgyvendinama idėja - negruntuoto betono siena, nudažyta baltais akriliniais dažais. Viršutinis sluoksnis - matinio lako. Paprasta, elegantiška, efektyvu.

Stiklo blokeliai padės paversti vonios kambarį praktiškesniu, šviesesniu ir vizualiai erdvesniu. Tokiu atveju tinkantis dekoras bus stiklinės lentynėlės ir įvairių formų įvairiaspalvės vazos ir šviestuvai.

Puikus derinys: sodrių spalvų glazūruotos plytelės ir pilkas matinis akmuo. Žaidimas faktūrų kontrastais visada įdomus.

Žinoma, svarbiausia vonioje vis dėlto yra santechnika, kuri ne tik turi būti kokybiška, bet ir derėti su bendru vonios dizainu.  Renkantis santechnikos prietaisus, reikia derinti su sienų, lubų ir grindų dekoru ir spalvine gama, kitaip ir baldai, ir santechnika arba pasimes bendrame fone, arba neskoningai iš jo išsiskirs.

Santechnikos dizainas jūsų vonioje - savotiškas estetinio skonio testas. Nepatartina rinktis tik pagal žinomą vardą, svarbiausia - saviraiška. Gaminys pagal individualų užsakymą - ne snobiškumas, o normalus ir suprantamas noras turėti tai, ko nėra pas kitus. O va kuo išsiskirti - čia jau kita tema….

Kuo daugiau šviesos, tuo erdvesnis atrodys vonios kambarys. Jeigu vonios patalpa yra mansardiniame aukšte, daugiau šviesos gali įlieti ir sumaniai įrengti stoglangiai.

Pastaruoju metu pradėtos naudoti raštuotos plytelės iš Bohemijos stiklo. Piešinys - ant galinės stiklo paviršiaus pusės, suteikia apimties efektą.

Piešiniai ant tinko - sudėtingas ir kruopštumo reikalaujantis užsiėmimas, ypač, kai kalbama apie didelius plotus (pvz., visa siena). Geriau kreiptis į profesionalų dailininką, kad būtų teisingai, proporcingai perteiktas piešinys, kad nebūtų „sunkus”. Jei vis dėlto patys imatės darbo, rekomenduojame apsiriboti dviem - trimis spalvomis, bendrą koloritą papildžius jų atspalviais (pvz., mėlyna ir žydra).

Natūralus akmuo suteikia voniai kilnumo, patikimumo, saugumo jausmą.

Spalvos

Supančios aplinkos spalva įtakoja mūsų nuotaiką. Nuo pasirinktos spalvinės gamos priklausys, ar vonia taps jaukumo oaze.

Plytelės - pagrindinis akcentas, kadangi jos sienoms suteikia spalvą, raštą ir faktūrą. Smulkios įvairiaspalvės plytelės leidžia pagyvinti neutralių spalvų vonią. Tokiu atveju neturėsite varžyti savęs, rinkdamiesi aksesuarų spalvą.

  Tikrosios vertybės

Ryški oranžinė spalva ypatingai tinka vonios kambariui. Psichologai teigia, kad ji padeda išlikti sveikam bet kuriuo metų laiku. Sienų ryškumas neturi būti toks, kaip raibtų akys, todėl jį galima „atskiesti”, pvz., balta spalva (baltos grindys, santechnika). Tokiame interjere derės aksesuarai iš permatomo plastiko.

Ne toks kontrastiškas, bet ne mažiau prisotintas spalvų variantas - ochros atspalvių derinys nuo oranžinio iki terakotos.

Sodrių spalvų žaismas  - žalios, oranžinės, mėlynos - adrenalino mėgėjams. Tokioje erdvėje pritaps ryškių neoninių spalvų akesuarai iš plastiko: šviestuvai, muilinės, laikikliai.

Jūros tematika. Rodosi, sunku ką nors nauja ir originalus sugalvoti, bet dizaineriai pasiūlo vis naujų idėjų. Juk vonios kambarys asocijuojasi su vandeniu ir atsipalaidavimu, o kas gali geriau atspindėti vandens aplinką, jei ne jūra. Akriliniais dažais ant vandens poveikiui atsparaus sienos paviršiaus galima nupiešti bangas ir padengti matiniu laku, kuris suteiks piešiniui atsparumo. Kiti dekoro elemantai, papildantys jūros temą, gali būti kriauklės, akmenys, džiovinti krabai, netgi smėlis po atsparaus stiklo danga… Apie duris taip pat nereikėtų užmiršti - tegu žydru fonu „plaukia” įvairiaspalvės žuvytės.

Baltos plytelės suteikia lengvumo ir erdvės efektą.

Sienos, dengtos medžiu, sukuria ispūdį, kad vonia yra kaime. Medžio apdailą gali imituoti ir keraminės plytelės.

Laimo ir citrinos spalvų vonia atrodo gyvai ir ryškiai. Interjerui pasirinktą augalų temą galima papildyti gėlės žiedo formos veidrodžiu ar šviestuvu, rankenėlėmis, laikikliais, ornamentais ant užuolaidų ar rankšluosčio.

Vonios sienų apdailai puikiai tiks obuolių žalumo medžiagos. Aukštas veidrodis be rėmų traukia žvilgsnį į stilingus šviestuvus ir aukštas lubas.

Plačios spalvingos juostos paprastai ir nuobodžiai dekoruotai vonios patalpai suteikia šviežumo ir gaivumo. Pradžioje siena dažoma baltai, po to ant jos piešiamos vienos ar kelių spalvų juostos. Horizontalios juostos - gana paprastas sprendimas.

Spalvota santechnika tiks prie neutralių spalvų (baltos, smėlio, žydros) sienų.

Aksesuarai kuria stilių

 Detalės - jūsų koziriai kovoje už įdomų interjerą. Smulkmenos padeda užbaigti bet kokios erdvės interjerą.  

Voniai originalumo suteiks savadarbis pano iš kriauklelių ir jūros akmenėlių.

Lentynėlės, įmontuojamos į sienos nišą, atrodys gražiai ir stilingai, be to, taupys vietą.

Kojoms maloniausia jausti minkštą kilimėlį, net jei grindys šildomos. Žinoma, jo gyvenimas vonioje neilgas, todėl geriau rinktis kilimėlį su skylutėmis guminiu pagrindu.

Aksesuarai arba turi derėti prie spalvinio vinios kambario sprendimo, arba būti visiškai jam kontrastingi.

Ant lentynėlės su kremais padėkite keletą jūros kriauklių, rankų darbo muilo gabalėlių. Jaukumo voniai suteiks minkšti įvairių dydžių rankšluosčiai, jie nebūtinai turi būti vienodos spalvos. Pakabinkite ant sienos džiovintų jūros žvaigždžių, pastatykite medinį pirties kibirėlį.

Jaukumo voniai  pridės ir šviestuvas - žvakidės su žvakėmis imitacija.

Jeigu vonios kambaryje neužtenka vietos, galima įsigyti spintelę su veidrodinėmis durimis ir ten sutalpinti tualeto reikmenis.

Primityviam stiliui atstovauja aštrios, kampuotos formos ir paprastos faktūros medžiagos. Tokį įspūdį sukelia stačiakampės praustuvės, masyvūs maišytuvai. Jokio spintų dekoro, viskas turi būti paprasta. Spalvinė gama - balta, juoda, pilka spalvos.

Daug gyvybingesnis - kaimo stilius. Visi baldai mediniai, gali būti pinti (net iš sintetinių medžiagų - tokie baldai nebijo drėgmės).

Rytietiškas stilius. Akcentuojama praustuvės forma ir tradicinė uždara lentyna. Pastačius ją atvirą, gausite paprastą minimalizmą.

Retro stilius - praustuvė su konsolėmis, pastatyta ant spintelės iš tamsaus medžio, tekintomis kojelėmis, didelė dėžė per visą spintelės plotį, atvira lentyna rankšluosčiams. Žinoma, baldai turi būti padengti nuo drėgmės saugančiu laku. Veidrodis paprastais medžio rėmais, siaura spintelė stiklinėmis durelėmis, pora meistriškai pasendintų kėdžių perkels laiku atgal.

  Retro stilius

Techno stiliaus vonia - paprastos baldų formos, pabrėžtos stiklo ir metalo blizgesiu.

  Techno stilius

Klasikinis stilius gana platus, jame telpa kelios kryptys - nuo ampyro iki baroko ir rokoko.

  Klasikinis stilius

minimalizmo pasiskolintas idėjas reikėtų naudoti atsargiai: minimaliai daiktų, bet už tai kokia paviršių įvairovė.

  Minimalistinis stilius

  Šiuolaikinis stilius

  Modernus stilius

Kuo daugiau fantazijos pasirenkant medžiagas, tuo originalesnis ir įdomesnis bus rezultatas.

Vonios baldai

Baldams puikiai tiks atsparios drėgmei laminuotos medžio drožlių ploštės. Paviršius turi būti tolygiai padegtas laku, vientisu sluoksniu.

 Standartinis rinkinys: spintelė su kriaukle, veidrodis, spintelė, lentynos, pakabinama spintelė. Jie turi būti kokybiški ir tvirti. Pažiūrėkite, ar lygus dažų paviršius, ar nėra nutekėjimų. Chromuoto metalo rankenėlės, kojelės, kilpos - kokybiškų baldų požymis. Cromuotos plastikinės ar paauksuotos rankenėlės praras pirmykštę išvaizdą jau po keleto eksploatacijos mėnesių. Apžiūrėkite kriauklę ryškiame apšvietime: ar nėra įskilimų, kitų defektų. Galima kriauklę patikrinti ir garsu: jei stuktelėjus garsas duslus, tai vidinių įskilimų požymis ir tokios kriauklės geriau atsisakyti.

Elektros lizdą vonioje reikėtų įrengti su dangteliu, kad nepatenktų drėgmė. 

Pati svarbiausia taisyklė - vonios kambario dizainas visiškai priklauso nuo Jūsų norų ir estetinio skonio.

Dekoruodami vonią, neužmirškite saiko, juk vonios kambario aplinka turi būti ne tik graži, bet ir atpalaiduojanti.

Rodyk draugams

Nuomojamas kambarys. Kaip laikinus namus paversti jaukiais?

Namai namučiai… Gera grįžti į jaukius namus po ilgos paskaitų ir kontrolinių darbų dienos.

 Daugelis, prisiminę savo pirmuosius studijų metus, teigia, kad jie nemėgo savo studentiškų kambarių, todėl juose stengdavosi praleisti kuo mažiau laiko.

Studento kambarys dažniausiai mažas, tačiau tai nereiškia, kad jis negali būti papuoštas ir gražiai atrodyti. Bendrabučio ar nuomotas kambarys atstos tikruosius namus dvejus - trejus metus, todėl pasistenkite suteikti kambariui jaukumo ir individualumo. Paverskite studentišką kambarį savu. Naujieji namai - savas kampas - pirmakursiui padės sumažinti stresą ir namų ilgesį.

Tai turėtų būti tokia vieta, kurioje galėtumėte produktyviai mokytis, rengti kino vakarus ar susirangyti su gera knyga bei kuri suteiktų patikimą prieglobstį nuo įtampos, kurioje galėtumėte. Galiausiai viskas priklauso tik nuo jūsų - kaip gyvensite savo antruosiuose namuose ir kiek pastangų įdėsite juos įsirengti. Patogumas šioje mažoje erdvėje bus vienas iš svarbiausių kriterijų ir būdų, kaip paversti mažą studentišką kambarėlį jaukiais namais.

Scanpix

Kambaryje turi tvyroti akademinė atmosfera. Vieniems labiau patinka mokytis prie rašomojo stalo, tuo tarpu kitiems ant lovos ar grindų. Nesvarbu, kurią vietą pasirinktumėte, svarbiausia papildomas apšvietimas. Stalinei lempai rinkitės halogenines elektros lemputes. Taip pat prireiks keleto stelažų, kad galėtumėte tvarkingai susidėti užrašus bei knygas. Popierinės dėžės - pigus ir geras pasirinkimas. Jos gali būti sukrautos viena ant kitos, todėl neužims daug vietos, o tai yra svarbiausia, kai erdvės nėra daug.

Kitas svarbus aspektas studento gyvenime - susitikimas su draugais bei atsipalaidavimas. Kambarys gali tapti traukos vieta aukšto draugams. Truputėlis fantazijos, ir jūsų kambarys taps dažnai draugų lankoma vieta. Nesvarbu, ar susirinksite žiūrėti filmo ar surengsite vakarėlį.

Stilingas kambarys

 Nuobodaus kambario pakeitimas asmenine erdve neturi brangiai kainuoti. Prieš keisdami kambarį, apgalvokite, kokius daiktus jau turite ir ką dar galite sau leisti įsigyti.

Išsiaiškinkite savo kambario dydį, kokia įranga bei baldai jau yra. Dažniausiai studentų bendrabučiuose neigiamai žiūrima į žvakes, halogenines elektros lemputes, degias užuolaidas.

Susisiekite su būsimais kambario draugais. Kartu nuspręskite, kaip puošite kambarį. Būkite lankstus ir priimkite kitų nuomonę. Susitarkite su kambariokais, kas kuo pasirūpins ir kas ką atsiveš. Gerbkite vieni kitų nuomones ir neprimetinėkite per prievartą savosios. Kiekvienas savo kampą puoškite taip, kaip patinka, nes tik taip visi bus patenkinti. Gali būti ir taip, kad jiems visai nerūpės kambario interjeras.

Pasidarykite sąrašą daiktų, kurių reikia bei kurių norite ir išdėstykite juos pagal svarbą. Pirmiausia susipirkite reikalingiausius daiktus. Apgalvokite, kokius namų apyvokos reikmenis jau turite (paklodė, kilimas, lempa, televizorius) ir kokius atsiveš kambariokas. Jeigu įmanoma, pasiklauskite vyresnių studentų, kokie daiktai buvo reikalingiausi. Niekada nepirkite nieko skubėdami, pirmiausia įsitikinkite, kas yra geriau, naudingiau ir pigiau.

 Tai gali būti sunku suderinti su kambarioku, tačiau abu (ar visi, keliese teks gyventi) būsite daug laimingesni, jeigu sutarsite. Kai nuspręsite, kokios spalvos norite, naudokite ją visur: patalynei, interjero kambario puošyboje ir detalėse.

Svarbus kiekvieno kambario akcentas - minkšta pagalvė, ant kurios galima būtų padrybsoti. Patogus sėdėjimas yra būtinybė tiek atsipalaidavimui, tiek ir besimokant.

Daugelis buitinių prietaisų parduotuvių siūlo kavos aparatus, skrudintuves ir mažas mikrobangų krosnėles. Surinkti nešvarumams reikės dulkių siurblio, kuris galės būti padėtas nematomoje vietoje. Maža skaitymo lempa su papildoma elektros lempute leis akims pailsėti nuo virš galvos kabančios bendrabučio lempos. Ilgas veidrodis vizualiai padidina kambarį. Kamštinė lenta tiks susikabinti atsiųstoms draugų bei šeimos nuotraukoms, taip pat užrašams bei tvarkaraščiams.

Kai vietos yra mažai, rinkitės vertikalų kambario išplanavimą: pasinaudokite erdve virš durų, langų, lovų ir rašomojo stalo.

Naudingi daiktai, kurių paskirtys yra kelios: pavyzdžiui, plati sofa, kuri nakčiai virstų patogia lova ir po kuria galima būtų susidėti daiktus.

Viską susidėkite į tam skirtas vietas, kad reikalui esant rastumėte, ko jums reikia. Stalčiai ir pintinės - tai nebrangus, greitas sprendimas susidėti knygoms, užrašams, mašinos raktams ir piniginei.

Spalvos

 Prieš dekoruodami kambarį, susigalvokite temą. Padės mėgstamiausios spalvos pasirinkkimas. Populiarios ryškios spalvos, tačiau taip pat tiks ir gelvai žalia, oranžinė, mėlyna ar violetinė. Kad kambarys gerai atrodytų, spalvos ir stilius turi derėti tarpusavyje.

Pasirinkite raštą: rinkdamiesi sofos, užuolaidų, kilimo raštą, lengviau nustatysite, kokių spalvų norite kambariui.

Iš rašto pasirinkite tris pagrindines spalvas: šviesią, vidutinę ir tamsią spalvas, kurios tarnaus pagrindu.

Šviesi, vidutinė, tamsi - nuo to, kaip šias spalvas panaudosite, priklausys, kaip atrodys kambarys.

Šviesi - pagrindas - dažniausiai nuomojami kambariai būna šviesių sienų.

Vidutinė - dideli baldai ir langai - šių daiktų spalvos dera su šviesiomis spalvomis. Vidutinės spalvos baldai „įžemins” kambarį ir suteiks jam pagrindą.

Tamsios spalvos - akcentams; jos paryškins tam tikras daiktų detales.

Baldai

 Nėra jokių griežtų taisyklių, kaip dekoruoti nuomojamą ar bendrabučio kambarį. Didžiausias iššūkis - kambario dydis: viena vertus, bendrabučio kambarį apstatyti baldais lengva, kadangi svarbiausius daiktus gausite kartu su kambariu (rašomasis stalas, spinta, lova). Kita vertus, pasirinkti, kaip konkrečiai statyti baldus,  yra keblu, kadangi turėsite tinkamai apstatyti mažą erdvę. Todėl rinkitės daugiafunkcinius baldus, kurie sutaupys ne tik pinigų, bet ir vietos. Nepirkite sunkių baldų - kuo lengvesnis, tuo geresnis.

Minkšti kubai gali būti sukrauti vienas ant kito ir pastatyti palei sieną. Įvairių spalvų bokštas atrodys patraukliai, o susirinkus draugams, nestokosite sėdimų vietų.

Nusipirkite patvarių dėžių, kadangi neįsivaizduojate, kiek iš tikrųjų daiktų atsivežėte. Jos tarnausne tik  persikraustymo metu, bet vėliau tiks susidėti įvairiems daiktams.

Kaip susidėti daiktus

Kodėl reikalingos dėžės daiktams susidėti? Studentų bendrabučių kambariai yra maži, o norėsite turėti kuo daugiau laisvos vietos.  

Štai keletas variantų, kaip paslėpti daiktus:

 1. daiktus talpinkite vertikaliai. Nusipirkite aukštas neplačias lentynas;
 2. pasinaudokite erdve po lova. Daiktus, kurių dažnai nenaudosite, sandėliuokite po lova:  lagaminus, sezoninius rūbus ir dėžes;
 3. pirkite tik patvarias dėžės;
 4. Drabužinėje kiekvienam daiktui paskirkite vietą, kad greitai susirastumėte, ko jums reikia;
 5. Plastmasiniai kabliukai. Priklijuokite juos prie drabužinės durų, kad galėtumėte pasikabinti chalatą ar megztuką; pakabinkite metalinį laikiklį rankšluosčiams;
 6. Nepamirškite kompiuterio.  Jeigu ketinate naudotis kompiuteriu, nepamirškite skirti jam vietos. Pasistenkite, kad darbo vietoje būtų tinkamas apšvietimas.

Daugelis studentų nėra pertekę pinigais, tačiau gali rasti nebrangių dalykėlių didelėse namų reikmenų parduotuvėse bei padėvėtų daiktų parduotuvėse.

Prieš pertvarkydami kambarį, pirmiausia išsiaiškinkite bendrabučio ar kambario nuomos taisykles. Plakatai - tai būdas įnešti į kambarį individualumo, tačiau jis ne vienintelis. Štai keletas kitų idėjų, kaip galima būtų pagražinti sienas:

 1. rėmeliai šeimos ir draugų nuotraukoms. Nusipirkite ar pasidarykite patys iš matinio ir blizgančio kartono, sagų, karoliukų, kriauklelių ar kitokių niekučių. Galima iš nuotraukų padaryti koliažą ir gražiai įrėminti visas kartu; 
 2. nuotraukoms pakabinti tiks skalbinių virvė (ant sienos ar skersai kambarį);
 3. magnetukai yra ne tik naudingi, bet ir puošnūs niekučiai;
 4. audėklas ant lango ar lovos suteiks kambariui romantikos. Jeigu drabužinė yra be durų, pakabinkite spalvingą užuolaidą arba pastatykite nuotaikingą pertvarą, kurią bus galima panaudoti ir norint atskirti savo kambario dalį kai mokotės arba persirengiant;
 5. apšvietimas gali būti ne tik naudingas, bet ir madingas. Nedideli šviestuvai, įrengti skirtingose kambario vietose, kurs jaukią atmosferą. Baltas apšvietimas papildys bet kokį dekorą. Taip pat įdomiai atrodys įvairių formų spalvoti šviestuvai;
 6. jeigu komoda nereikalinga, tuomet išimkite stalčius ir panaudokite ją kaip lentyną susidėti knygoms, žurnalams ar kitiems daiktams. Ant jos viršaus pastatę televizorių, sutaupysite vietos kambaryje;
 7. neišblunkantys užtiesalai yra įvairių spalvų, lengvai prižiūrimi bei nebrangūs. Užtieskite jais lovą, fotelį ar kėdę.

Patalynė

 Vienas iš reikalingiausių daiktų - šilta antklodė. Be savo tikrosios paskirties, studento lova dažniausiai atlieka dar keletą funkcijų: kavos staliuko, sofos arba mokymosi vietos ir dažniausiai užima daugiausiai vietos kambaryje, todėl svarbu išsirinkti tokią antklodę, kuri tiktų jūsų gyvenimo būdui ir greitai nesusiteptų.  Antklodės pasirinkimas turės įtakos ir spalvoms kambaryje. Ar tai bus pastelinės spalvos? Klasikinės spalvos? Dominuos juoda ir balta? Abipusė, vientisų spalvų antklodė yra puikus pasirinkimas, kadangi ji leis suderinti dvigubai daugiau kompozicinių variantų ir gali būti papuošta daugybe pagalvių, tačiau taip pat žaismingai atrodys ir leopardo raštai, saulėgrąžos ar žvaigždės.

Nepirkite baltos patalinės. Bendrabučio kambaryje studentas praleidžia daug laiko: mokosi, valgo, bendrauja su draugais. Kadangi dažniausiai tokiuose kambariuose nėra daug kėdžių, todėl lova atstos ir sofą. Akivaizdu, kad ji greitai išsiteps, suplyš ir semestro gale turėsite pirkti naują.

Nusipirkite kelis komplektus paklodžių. Kadangi skalbsitės ne dažniau kaip kartą per savaitę ar dvi, jeigu turėsite tik vieną komplektą paklodžių, turėsite miegoti ant nešvarių. Informacija vaikinams: paklodę reikia skalbti dažniau nei vieną kartą per metus. Jeigu tingite, nusipirkite keletą paklodžių komplektų ir reguliariai jas siųskite į namus.

Nusipirkite čiužinį. Patikėkite, čiužinys, kurį rasite savo kambaryje, bus kietas kaip akmuo.

Naudingi patarimai

Aiškus planas, žinojimas, ko reikia ir darna tarp poreikių bei piniginės padės greičiau ir efektyviau įsirengti kambarį.

 • Nėra nieko svarbiau, o ypač studentui, už gerą miegą. Tam pasitarnaus patogus, kokybiškas čiužinys, kurių yra įvairių rūšių: pūkiniai iš plunksnų arba sintetinio pluošto. Jei lova išgulėta, ant čiužinio patieskite minkštą pūkinę antklodę ir mažiausiai dvejas naujas medvilnines paklodes.
 • Studentų bendrabučių kambariai yra liūdnai pagarsėję menku apšvietimu ir fluorescensinėmis lempomis. Reikia nepamiršti, kad geras apšvietimas būtinas, siekiant geresnių rezultatų studijose. Dažnai bendrabučio kambaryje yra įrengtas vienas šviestuvas, kuris turėtų apšviesti visą kambarį. Pirmiausia, jis nebūna pakankamai ryškus ir gerai neapšviečia visų darbinių zonų. Jums reikalingas ir bendras apšvietimas, ir lokalus skaitymui bei rašymui. Įrenkite šviestuvus ant rašamojo stalo bei šalia lovos, kad galėtumėte mokytis keliose vietose. Stalinė lempa nėra brangi, tačiau suteikia patogumo ir jaukumo. Taip pat stalinė lempa yra geras variantas tuomet, kai kambariokas norės miegoti, o jums reikės mokytis. Lempa, statoma ant grindų, apšvies tas vietas, kur ją pastatysite.
 • Besimokant ar besiilsint svarbu yra patogiai atsisėsti. Svarbiausia, kad kėdė ar krėslas turėtų tinkamą atlošą - atramą stuburui, kad nevargtumėte besimokant ar ilsintis.
 • Protingiausias variantas - tinkamai išnaudoti laisvą kambario plotą. Ant durų prikalkite kelis kabliukus, pakabinkite lentynų; nusipirkite keletą krepšių nešvariems skalbiniams, vonios reikmenims sudėti. Taip bus lengviau išlaikyti tvarką.
 • Pasikabinkite kamštinę ar magnetinę lentą ir visur besimėtančios nuotraukas, įvairius raštelius, tvarkaraščius sukabinkite ant jos.
 • Daugelio gyvenamųjų namų grindys, lubos ir sienos yra betoninės, todėl vinį bus labai sunku įkalti; naudokite lipnias pakabas. Sienų dekoravimui panaudokite paveikslų reprodukcijas, nuotraukas, - darykite viską, kad pasijustumėte kaip namuose.
 • Puikus pasirinkimas - didelis veidrodis, kurio kraštus išpuoškite nuotraukomis, bilietais ir atmintinais niekučiais.
 • Nuomojamame kambaryje veikiausiai niekas neleis perdažyti sienų, todėl puiki išeitis yra sumažinti spalvų skaičių iki vienos ar kelių: pagal sienų spalvą derinami patalynė, užuolaidos ir kilimas.
 • Dažniausiai bendrabučių grindys yra šaltos ir išklotos linoleumu, todėl kambariui jaukumo suteiks ir problemą padės išspręsti didžiulis,  geros kokybės kilimas. Jį rinkitės tamsių spalvų, kad nesijaudintumėte dėl dėmių. Žavesio kambariui suteiks spalvotas kilimas.
 • Didžiulės pagalvės puikiai tiks miegojimui, tačiau jas taip pat galima panaudoti, norint paversti lovą į sofą ar gulinėjant ant žemės.

Visą likusį gyvenimą jus lydės praktiški baldai, todėl studento bendrabutis yra ta vieta, kurioje dar galite pakvailioti ir susikurti beprotišką interjerą. Dar spėsite pabūti suaugusiais. Kambario įrengimas gali suteikti daug džiaugsmo.

Rodyk draugams

 Minimalistinis dizainas dažnai priskiriamas moderniam stiliui, tačiau tai netiesa. Minimalizmas - tai savitas požiūris į pasaulį, namus ir jų tvarką. Suprasti minimalistinį stilių galima tik jį kuriant ir juo gyvenant, o įsivaizduoti savo namus sutvarkytus tokiu stiliumi gana sunku. Kitų stilių pagalba namų nuotaika yra sukuriama, tuo tarpu minimalizmas yra tos nuotaikos išraiška ir pasekmė.

Tvarkos oazė

Minimalizmas kaip stilius gimė II-ojo Pasaulinio karo metu ir buvo itin suvaržytas įvairių taisyklių. Šiais laikais minimalistinis stilius akcentuoja tvarką, tačiau nėra toks griežtas, tad randa vis daugiau šalininkų tarp tų, kurie savo namus įsivaizduoja kaip ramybės ir tvarkos oazę beprotiškame pasaulyje.

Nuo ko pradėti

Minimalistinis interjeras nebūtinai yra toks, kuriame vien tik sienos. Tiesiog čia kiekvienas daiktas turi atlikti tam tikrą funkciją, būti reikalingas. Estetiškai itin akcentuojama erdvė, pavyzdžiui, pastatuose yra tik būtinas sienų skaičius. Norint pertvarkyti savo namus minimalistiškai, taip pat reikėtų atsisakyti nereikalingų pertvarų ir sienų, pabrėžti patalpos erdvumą, aiškias linijas, tvarką.

Minimalizmo skeptikai pasakytų, kad taip namai pavirsta dykviete, tačiau netgi jie turėtų pripažinti, kad tvarka ir ramybė namuose nulemia žymiai geresnę gyvenimo kokybę.

Spalvų pasirinkimas

 Dekoruojant minimalistiniu stiliumi, teks atsisakyti daugumos paplitusių standartų. Spalva čia nėra priemonė sukurti dramatiškam efektui. Dažniausiai sienos  būna baltos, tačiau gali būti naudojami kai kurie ramūs atspalviai, pavyzdžiui, žalios ar koralo spalvos. Ši, neutrali, gerai šviesą atspindinčių spalvų paletė padeda išplėsti namų erdvę.

Akcentuojami architektūriniai sprendimai ir interjero aksesuarai bei baldai.

Beje, apklausos parodė, kad daugumai žmonių, kurie, dekoruodami namus, nuolat pasirinkdavo sudėtingas tekstūras, labiausiai patikdavo minimalistinis, santūrus dizainas, kurio anksčiau jie nesiryždavo pasirinkti.

Minimalistinio dekoro tekstūra yra glotni, lygi, tačiau minkšta paliesti. Langai nedengiami užuolaidomis, grindys klojamos nepriekaištingu, iki blizgesio lygiu parketu.  Grindjuostės kuklios, skirtos tik atlikti savo funkciją - uždengti tarpą tarp sienos ir grindų (o ne išsiskirti sudėtingu dizainu).

Virtuvės baldus patartina lakuoti, kad jie nuolat būtų blizgantys ir švarūs, dėl tos pačios priežasties - lengvos priežiūros - populiaru rinktis granito stalviršius. Taigi, minimalistinis dekoras sudėtingų tekstūrų nereikalauja, nebent ten, kur jos atlieka tam tikrą funkciją, pavyzdžiui, gruoblėtos odos baldų apmušalai ar stambių raštų kilimas.
 
Aksesuarai

 Minimalistiniu stiliumi dekoruotuose namuose nėra gausu aksesuarų, kadangi didžiausią efektą daro erdvės ir šviesos žaismas. Čia nereikalingos ir meno dirbinių kolekcijos - geriau pakabinti vieną ar du tikrai gerus darbus, kurie neužgoš kambario.
Siekite aiškių geometrinių figūrų ir asimetriškų linijų. Išryškinkite metalines baldų konstrukcijas, prie jų priderindami solidų metalo dirbinį, arba pabrėžkite kokybišką buitinę techniką, kuri ne tik atlieka savo funkcijas, bet ir puošia kambarį.

 Svarbu aksesuarus atsirinkti labai kruopščiai ir itin taupyti laisvą kambario erdvę, nes baldų ir aksesuarų kokybė ir išvaizda visiškai atsiskleis tik tuomet, kuomet erdvės bus užtektinai.

Interjero dizaino svarba

Remontas ir namų dekoravimas yra didžiausias  galvos skausmas, tačiau tuo pačiu ir malonus užsiėmimas, nes visuomet stengiamasi tobulinti ir gražinti aplinką, kurioje gyvenama. Priemonių ir būdų tam įgyvendinti nuolat gausėjo, tad dabar, dekoruodami savo namus, galime rinktis iš daugybės skirtingų stilių, krypčių, kultūrų ir koncepcijų.
 
 Technologijos ir pažanga ne visuomet lengvai prasiskindavo kelią į mūsų namus. Pavyzdžiui, dabar vonia yra kone pagrindinė ir svarbiausia namų vieta, nors buvo metas, kai buvo aršiai ginčijamasi dėl to, ar galima namuose įrengti kanalizaciją (tas pats pasakytina ir apie elektros prietaisus).

Tačiau vien pažangiomis technologijomis sudėtinga, o gal ir neįmanoma, sukurti jaukių namų. Juk visiems patinka ne tik elektros lempučių, bet ir žvakės šviesa - vieni daiktai mūsų namuose pagerina gyvenimo sąlygas, o kiti pakeičia gyvenimo stilių.

 Namų stiliaus atsiradimą lemia geografinė padėtis, prieinamos dekoravimo priemonės, religija ir kultūra, o namų samprata visame pasaulyje yra ta pati - visi mes gyvename namuose su grindimis, lubomis ir sienomis.

 

468414_interior Minimalistinis interjero stilius

Rodyk draugams

Geras psichologas klausimą „Kas šeimos galva?” nesunkiai išspręs pagal svetainės interjerą. Paprastai vyras perleidžia rūpesčius, susijusius su namų įrengimu, savo gyvenimo palydovei, o vėliau burba, kai kojos kliūna už nesuskaičiuojamų „smulkmenų”.  Tokiu atveju vyro „šventove”, atskeidžiančia jo pomėgius ir būdą, - tampa jo kabinetas. Žinoma, jei norite pamatyti tikrą „vyrišką charakterį”, įkūnytą interjere, geriausia ieškoti viengungio buto, bet netgi vienintelis kambarys  tėvų namuose gali daug pasakyti apie mylimojo svajones ir idealus.

Šeimininkas

 Patalpoje labkiausiai vertina erdvę, daiktuose - masyvumą ir ilgaamžiškumą, moteryse - mokėjimą klausytis. Iš interjero stilių gali pasirinkti praktiškai bet kurį: nuo klasikos iki minimalizmo.  Bet visur jaučiamas užmojis ir šeimininko ranka. 

Pirmasis vyriško klasikinio interjero požymis - tekstilinių dekoratyvinių detalių minimumas: čia nerasite nertų servetėlių ir kutų ant užuolaidų.

Griežtai klostuotos, romėniškos užuolaidos arba žaliuzės, vienspalvės, kraštutiniu atveju - geometriniu arba abstrakčiu ornamentu, ir jokių rožyčių. Juk kam bereikalingi triukšmo sugerėjai, jeigu svarbiausia svetainės funkcija vyrui - TV ir filmų žiūrėjimas bei muzikos klausymasis (niekas neturi trukdyti akustinei harmonijai).  Dėl tos pačios priežasties nepageidaujamos spintelės žemais tonais virpinamomis stiklo durelėmis ar pietų stalas. Vyras pavalgyti gali ir sėdėdamas ant palangės… 

Gilus krėslas, sofa svečiams, peleninė ant žurnalinio staliuko, baras, prislopinta šviesa - štai melomano rojus. Na dar galima įkalbėti pasitiesti kilimą ilgu pūku - juk taip malonu pereiti juo basomis kojomis, pasijusti, lyg vaikščiotum per žolę… O ir kaimynai bus dėkingi už bet kokią garso izoliaciją. Aišku, kilimą reikia laikas nuo laiko valyti…

 Sienos, žinoma, vienspalvės, apdaila, greičiausiai, faktūrinė. Tai gali būti medinės panelės arba reljefiniai tapetai (žinoma, be jokių gėlyčių). Viena siena gali būti apdailinta kaip akmeninė ar plytinė (galite drąsiai įtarti savo draugą simpatijomis riteriams ir karžygiams). Taigi, tikėtina, kad vakarus leisite laukdama mylimojo, grįžtančio iš eilinio žygio.

Vyriško interjero karalystė - šeimininko kabinetas. Čia aplinka panaši, kaip ir svetainėje, bet centre stovi ne audio aparatūra, o rašomasis stalas su kompiuteriu arba be jo, ir, žinoma, biblioteka. Čia gali stovėti ir nedidelė sofa, skirta įkvėpimo laukimui po sočių pietų. Prieškambaris tokiame bute taip pat vargiai bus išpieštas angeliukais ar perkrautas detalių.

Pedantas

Idealiai švarios grindys prieškambaryje, nė dulkelės knygų lentynose, žvilganti vonia - patikimi požymiai, rodantys, kad šiuose namuose gyvena padantas.Čia galimi stilitiniai kraštutinumai:  minimalizmas pasirenkamas higieniniais sumetimais, o senienos - taupant: kam išlaidauti komodai, jei ir močiutės dar gali pasitarnauti?

  Vonia: paviršiai tviska švara

Virtuvė tokiose namuose - hi tech stiliaus, ir dar pripildyta pačiais naujausiais buitiniais prietaisais. Ženklas, kad čia mėgstama ir mokama gaminti maistą (greičiausiai, dietinį ar vegetarišką - kas nudžiugintų daugumą šiuolaikinių panelių).

  Virtuvėje vyrauja minimalizmas ir hi tech

Kad susidarytas paveikslas apie išrinktąjį būtų visiškai išbaigtas ir teisingas, padės nedidelis išbandymas: pasiskundus kokiu nors nerimtu negalavimu, per keletą minučių bus profesionaliai suteikta pirmoji pagalba. O ir vaistinėlė ne kažkur batų dėžėje, ir buteliukai, flakonėliai bei dėžutės išrikiuoti tvarkingai. Psichologai pasakytų, kad dažniausiai šis pedantas save laiko bebaimiu bei nepriekaištingu, tačiau reikia paminėti, kad bijosi skersvėjų, traumų ir infekcijų, todėl nepavargsta aplinkiniams priekaištauti dėl nešvaros ir neatsargumo. Kita vertus, toks riteris - geresnis už bet kokią slaugę..

Keliautojas

 Visiška priešingybė pedantui. Keliautojas nepaskęsta daiktų chaose tik todėl, kad kažkas, vedamas humaniškų paskatų, sutvarko jo namus. Pririšti jį prie kokio nors konkretaus stiliaus nelengva: viskas priklauso nuo to, kur šiuo metu nukreiptas jo svajonių ir veržimosi vektorius. Į tolimas egzotiškas šalis? Tada rasite tą patvirtinančių „įkalčių”: afrikietiškų kaukių ir totemų, Вudos statulėlių arba drakonų, išpieštų ant šilko…  Tai gali būti ir trokštamos aplankyti šalies vėliava, žemėlapis ar fotografijos, burlaivių modeliai ir knygos, žurnalai apie keliones - viskas išduoda azartišką keliautoją.

  Namus puošia suvenyrai iš kelionių

Paklausinėkite jo apie keliones - pamatysite, kaip užsidegs jo akys. Pasiteiraukite, kodėl teka čiaupas - pokalbio tema jį greit atšaldys. Jei klausinėsite nuolat - atšals ir nuo Jūsų. Juk visi ieško bendraminčių. Jei nebijote imtis visų buities darbų naštos, rizikuokite.

Artistas

Štai ką sunku atpažinti pagal inrerjerą: juk keisti ir matuotis kaukes - jo antroji natūra. Viskas priklauso nuo to, kokioje grupėje šiuo metu jis nori įsitvirtinti ir kam padaryti įspūdį. Bohemiška stilių, formų ir spalvų sintezė? O gal nepriekaištinga klasika? Underground‘o gerbėjas?

  

Interjero stilių galima pakeisti, papildžius kitam stiliui būdingomis detalėmis 

Viena, kas išduoda nesugaunamąjį avantiūristą - veidrodis, ir dažnai ne vienas: svarbu pasitikrinti, ar atvaizdas dera su vidaus nusistatymu. Vis dėlto, net ir veidrodis gali būti paslėptas spintoje arba po juodu poliruotu paviršiumi ar panaudotas vidaus apdailai. Jam labiau prie širdies triukšmingos kompanijos, nei nuoširdūs ilgi pokalbiai.

  Veidrodis - būtinybė ir namų puošmena

Štai tiek pastebėjimų. Nereikėtų pasiduoti stereotipų įtakai ir visus vyrus skirstyti į keletą grupių. Mes skirtingi, todėl ir įdomūs.

Rodyk draugams

Viengungio studija. Jaunos moters studija. Jaunos šeimos studija

 Buto - studijos įrengimas yra vienas iš patalpų sujungimo variantų. Neretai vienišiems jauniems žmonėms ar jaunoms šeimoms tenka gyventi nedideliame vieno kambario bute. Todėl reikėtų pasirinkti patį patogiausią ir racionaliausią buto ploto išnaudojimo variantą, kuris užtikrintų, kad visi gyvenimiški procesai vyktų normaliai, be trikdžių.

Šiame straipsnyje peržvelgsime keletą vieno kambario buto paskirties variantų:

 • Viengungio studija;
 • Jaunos moters studija;
 • Jaunos šeimos studija.

Viengungio studija. Tokio buto vienintelis kambarys gali atlikti ir miegamojo, ir svetainės, ir net kabineto funkcijas. Kuriant tokią studiją, galima tiesiog atsisakyti standartinės lovos, ją pakeičiant tachta arba išskleidžiama sofa. Tokiu būdu, panaudojant vieną ir tą patį baldų komplektą, atsiras galimybė sukurti atskiras poilsio, bendravimo ir miego zonas. Šiuo atveju, kabinetą nuo svetainės - miegamojo būtų geriausia atskirti stelažo ar kilnojamos sienelės pagalba.

Stelažas - dekoratyvus ir lengvas būdas atskirti būsto zonoms

Dar viena galimybė - sukurti transformuojamą vietą miegojimui (atlenkiama lova, lova, paslėpta podiume). Panaudojus minimalų papildomų baldų kiekį, tokia svetainė - miegamasis derės su kabinetu, kurio zoną galima apibrėžti naudojant skirtingas grindų dangų faktūras ir spalvas. Puikiai tiks pakabinamos lubų konstrukcijos, kuriose būtų sumontuotas zoninis apšvietimas.

Stacionarios ištraukiamos sienelės padės įgyvendinti konstruktyvų miegamosios zonos atskyrimą. Šiuo atveju, miegamoji zona pilnai yra atskiriama nuo svetainės - kabineto, ir taip lieka nematoma atėjusiems į jūsų namus svečiams. Toks sprendimas tinka ir kitų zonų atskyrimui.

Šioje situacijoje visiškai pateisinamas tradicinis virtuvės ir valgomojo sujungimas - tikrai ne kiekvienas vyras mėgaujasi valgio gaminimu. Darbinė virtuvės erdvė gali būti sumažinta iki minimumo, o tai leis padidinti valgomojo zoną, ten įrengiant barą.

Jaunos moters studija. Esamų patalpų išdėstymas ir panaudojimas šiuo atveju gali būti visiškai kitoks. Kambarys yra naudojamas kaip miegamasis, sujungtas su kabinetu. Plačiau reikėtų pakalbėti apie drabužinės įrengimą.

 Visuomenėje yra susidariusi nuomonė, kad atskira drabužinė - tai didelių butų prerogatyva. Tačiau tai ne visai tiesa. Netgi mažame kambario - studijos plote galima, ir netgi būtina surasti vietą tokios patalpos įrengimui. Ploto praradimas (apie 3 kv.m.) bus kompensuotas tuo, kad bute nebereikės spintų, komodos, lentynų ir t.t. Dažnai mažos kvadratūros butuose yra mažytis sandėliukas („tamsus kambarėlis”) arba niša; būtent juose ir geriausia įrengti drabužinę. Prie vienos (dažniausiai šalia durų) tokio sandėliuko sienos iš vidaus galima įrengti atviras lentynas, skirtas daiktų ir batų laikymui (tik atkreipkite dėmesį į duris: jos neturi atsidaryti į visų). Niša neturi ketvirtosios sienos, todėl reikės ją pastatyti. Šiam tikslui galima panaudoti visiems žinomą medžiagą - gipso kartoną, montuojamą ant karkaso. Karkasą geriausia daryti iš medžio, nes reikės įstatyti durų staktą. Beje, statant tokią sieną, nebūtina daryti ją tiesią: atsižvelgiant į interjerą, galima jai suteikti ir sudėtingesnę konfigūraciją, arba panaudoti ištraukiamą erdvių skirstymo į zonas konstrukciją.

Laisvus sienų plotelius, ant kurių nėra lentynų, galima panaudoti veidrodžiams pakabinti, - jie ne tiks suteiks galimybę matyti save visu ūgiu, bet ir vizualiai padidins patalpėlę (protingai panaudojus apšvietimą, patalpa „prasiplės” dar labiau). Veidrodžiui pakabinti tiks ir vidinė durų pusė. 

 O jei virtuvė yra sujunta su kambariu, joje reikės atskirti virtuvę, svetainę ir valgomąjį. Bendravimo ir poilsio zonų atskyrimui galima panaudoti stalą - transformerį, kuris iš žurnalinio staliuko gali pavirsti pietų stalu. Iš minkštų baldų priimtinausias variantas yra kampinė sofa su pufais.

Tokią virtuvę - svetainę nuo darbo zonos geriausia atskirti baldais, lengvu be galinės sienelės stelažu arba baru, o virtuvės ir valgomojo erdvę sujungti panaudojant salos arba palei lygiagrečias sienas įrengtos virtuvės apstatymo stilių. Tokiu būdu pietų stalas vienu metu yra ir papildomas maisto gaminimo zonos darbinis paviršius. Tada poilsio ir bendravimo zona beveik niekuo nesiskiria nuo klasikinio varianto. Atviras stelažas, baras padės padidinti erdves, kita vertus, skirtingose zonose pakeitus grindų dangos lygį, spalvą ar faktūrą taip pat suteiks butui daugiau erdvės.

Baldų ir grindų dangos pagalba atskiriama virtuvė, darbo vieta ir svetainė

Jaunos šeimos studija. Vieno kambario buto interjero kūrimo užduotis tampa šiek tiek sudėtingesnė, kai tokiame bute gyvena du arba trys žmonės (jauna pora arba šeima, turinti vaikutį). Jauni sutuoktiniai, aptardami buto apstatymo ir erdvių paskirstymo prioritetus, ne visada randa kompromisą. Todėl, kuriant tokią studiją, galima pasinaudoti tiek pirma, tiek ir antra aukščiau išdėstyta kambario erdvių funkcijų paskirstymo schema.

Atsiradus mažyliui, vieno kambario butas tampa per ankštas. Todėl teks šiek tiek sumažinti savo gyvenamąsias erdves, kad būtų galima mažyliui suteikti ir jam reikalingos vietos. Tokiu atveju, kaip bebūtų keista, vieno kambario butas pakankamai lengvai gali būti transformuojamas į jaukų būstą, turintį beveik atskirą vaiko kambarį. Tam sukurti galima panaudoti kilnojamą sienelę. Šiek tiek padidintunus nišą, joje kuo puikiausiai galima sutalpinti mažylio lovytę, o nakčiai sienelę laikyti suskleistą: tai leis tėvams matyti, kas vyksta naujagimio „kambarėlyje”. Dienos metu pertvarą galima išskleisti, taip atskiriant poilsio zoną, ir tuo pačiu mažyliui suteikti galimybę p

Rodyk draugams

Draugai

Norintiems išmokti vairuoti

Žvejams

...

free counters

Jei reikia padangų

 

Gruodis 2019
P A T K P Š S
« Bir    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031